Aviso Legal
 
1. Política de privacidade
Xingfu Galicia informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política sobre o tratamento e protección de datos persoais dos usuarios e clientes que se poden recoller navegando ou contratando servizos a través da súa sitio web
Neste sentido, Xingfu Galicia garante o cumprimento da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e en Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
O uso deste sitio implica a aceptación desta política de privacidade.

2. Recollida, finalidade e procesamento de datos
Xingfu Galicia ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web sobre a obtención de datos persoais que poden ser efectuados tanto a través do envío de correo electrónico ou a través do enchido dos formularios no sitio web. Aquí, Xingfu Galicia celebrarase responsable dos datos recollidos polos medios descritos anteriormente.
Pola súa banda Xingfu Galicia informa aos usuarios que a finalidade de procesar os datos recollidos inclúen: Atención de solicitudes feitas polos usuarios, inclusión na axenda de contactos, prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outros fins para o uso interno da empresa.
Operacións, xestión e procedementos técnicos realizados nun tratamento automatizado ou non automatizado e permitir a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións en datos persoais, son considerados de datos persoais.
Todos os datos persoais que son recollidas a través da web Xingfu Galicia , e, polo tanto, pode ser considerado un tratamento de datos persoales incorporaranse nos arquivos declarados ante a Axencia de Protección Español de datos por Xingfu Galicia .

3. Comunicación de información a terceiros
Xingfu Galicia informa aos usuarios que os seus datos persoais non serán transferidos a terceiras organizacións, coa excepción de que a devandita transferencia de datos está cuberta por unha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun xestor de tratamentos. Neste último caso, só a transferencia de datos a terceiros realizarase cando Xingfu Galicia teña o consentimento expreso do usuario.

4. Dereitos dos usuarios
Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais dá aos interesados ​​a posibilidade de exercicio de determinados dereitos relacionados co tratamento de datos persoais.
Mentres que os datos do usuario son procesados ​​polo Xingfu Galicia . Os usuarios poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade coas disposicións da lexislación vixente sobre a protección de datos persoais.
Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario debe pasar por comunicación escrita, que contén documentación que acredite a súa identidade (ID ou pasaporte), ao seguinte enderezo: Asociación Cultural Xingfu Galicia , Rúa Disciplina 8 1 , CP 15002, a Coruña, España, ou o enderezo substitúese no Rexistro Xeral de Protección de datos. Esta comunicación deberá reflectir a seguinte información: nome e apelidos, a solicitude de petición, enderezo e os datos de apoio.
O usuario debe realizar o exercicio dos dereitos. Non obstante, poden ser executados por unha persoa autorizada como representante legal da parte autorizada. Neste caso, deberá proporcionarse a documentación que acredite esta representación do interesado.